MEDZINÁRODNÉ SŤAHOVANIE V RÁMCI EÚ

Vykonávame sťahovanie bytov, kancelárií, rodinných domov, nábytku a vecí do zahraničia a zo zahraničia. Zabezpečujeme tiež menšie medzinárodné sťahovanie po celej Európskej únii

MEDZINÁRODNÉ SŤAHOVANIE V RÁMCI EÚ
Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, sa sťahovanie v rámci únie zjednodušilo a časovo urýchlilo. Odpadlo čakanie na hraniciach, v radoch a vybavovanie colných formalít, ako vo vnútrozemí, tak na hraničných priechodoch. Medzinárodné sťahovanie vyžaduje oproti sťahovanie v rámci SR dôkladnejšie prípravu.

Odporúčame vždy pri sťahovaní spísať zoznam sťahovaných vecí v slovenčine, nemčine alebo angličtine. Ďalej spísať čestné vyhlásenie, že ide o sťahovanie osobných vecí. Toto odporúčanie je platné pre sťahovanie do všetkých krajín. Zoznam vecí by mal obsahovať celkový počet predmetov na sťahovanie, ako napríklad počet kusov nábytku, krabíc, vriec a najlepšie v tom jazyku, kam alebo odkiaľ sa uskutoční medzinárodné sťahovanie.

0911 111 401
24/7 sme vám k dispozícii

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí nás kontaktujte